Izvor: Depositphotos/Rawpixel

Unatoč dostupnosti, nije lako pronaći ni prepoznati pouzdane informacije, osobito zbog brzog i širokog dijeljenja, ali i lažnih, neutemeljenih ili pogrešno tumačenih tvrdnji. Popis izvora koji prenose pouzdane informacije o hrani donosimo u nastavku teksta.

Sve veći broj ljudi¸ oslanja se na Internet, odnosno društvene mreže kako bi se informirali o hrani i prehrani, o nutritivnim vrijednostima i zdravstvenim prednostima, idejama za obroke te djelovanjem na određene zdravstvene probleme. 

Veliki interes za hranu i prehranu rezultirao je i velikom količinom informacija koje su nerijetko dvomislene, dvojbene pa čak i lažne.

Uzimajući u obzir kako je hrana daleko više od potrebe zatomljavanja gladi i ima bitnu ulogu u prevenciji bolesti ali i liječenju, iznimno je važno da su informacije zasnovane na znanstvenim dokazima i da dolaze od provjerenih (stručnih) osoba i/ili ustanova.

Područje prehrane i nutricionizma je dinamično, a istraživanja, razumijevanje i primjena novih spoznaja neprestano se razvijaju, o čemu se često raspravlja u medijskim izvorima.

Pouzdani izvori u RH 

U Hrvatskoj imamo više izvora koji će nam dati istinite i pravovaljane informacije o hrani i zdravlju, a mi vam donosimo njih deset: 

 1. HAPIH (Hrvatska agencija za hranu i poljoprivredu) – specijalizirana javna ustanova u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja;
 2. Ministarstvo poljoprivrede – obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola ;
 3. Hrvatski veterinarski institut – javna ustanova koja se bavi analitikom hrane animalnog podrijetla i hrane za životinje, dijagnostikom zaraznih i nametničkih bolesti životinja, kontrolom veterinarsko – medicinskih pripravaka te znanstveno istraživačkom aktivnosti;
 4. Državni inspektorat RH – središnje tijelo državne uprave koje obavlja inspekcijske poslove u svrhu zaštite javnozdravstvenog interesa;
 5. Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara – društvo kojemu je cilj promicanje spoznaja o pravilnoj prehrani te njezin razvoj i unapređenje u RH;
 6. Cochrane Hrvatska – međunarodna i neprofitna organizacija koja nudi sažetke sustavnih pregleda koji se bave medicinom i prehranom;
 7. Hrčak – portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa gdje možemo pronaći studije vezane uz ovu tematiku;
 8. Definicija hrane d.o.o. – “nutricionistička enciklopedija“ koja sadrži popis relevantnih, osnovnih informacija o hrani i prehrani;
 9. Medix – vodeći specijalizirani dvomjesečni časopis koji donosi članke na temu zdravstva, ali i prehrane;
 10. Plantagea – stranica koja donosi informacije o biljkama i njihovoj primjeni u liječenju.

Međunarodni izvori 

Osim navedenih izvora na razini RH, postoje i brojni međunarodni koji donose točne i provjerene informacije vezane uz hranu, od kojih izdvajamo sljedeće:

 1. EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane) –  krovna institucija za sva pitanja vezana uz ovu tematiku na razini EU
 2. USDA (Američko ministarstvo poljoprivrede) – krovna ustanova za pitanja o hrani i prehrani za područje Sjeverne Amerike, a imaju i javnodostupnu bazu podataka o nutritivnoj vrijednosti hrane
 3. WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) – sve informacije vezane uz zdravlje, uključujući preporuke o prehrani i fizičkoj aktivnosti za cijeli svijet