Kontakt

Izvor: Canva

koNTAKTIRAJTE NAS

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno – tehnološki fakultet Osijek, F. Kuhača 18, pp 709, 31 000 Osijek, Hrvatska, OIB: 96371000697

Agroklub d.o.o. informacijski sustav u poljoprivredi, Sv.L.B. Mandića 157, 31000 Osijek, Hrvatska, OIB. 27132739845

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime